Штампа

Извештај са 124. седнице општинског већа

Чланови општинског већа општине Жагубица на 124 седници одржаној дана 13 децембра, којом је председавао  Сафет Павловић, председник општине Жагубица,  разматрали су  14 тачака, колико их је заједно са допунама било на дневном реду .

 Пред одборницима Скупштине општине Жагубица на наредној седници наћи ће се:   

 

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 2018. годину,

Предлог Одлуке о буџету општине Жагубица за 2019. годину,

Нацрт Кадровског плана општинске управе општине Жагубица за 2019. годину,

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Жагубица до 30.06.2018. године,

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Жагубица до 30.09.2018. године,

Измене и допуне програма ЈП за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за 2018, програм пословања за 2019,ценовник и предлог уговора за 2019. годину,

Предлог решења о именовању директора ЈКП „Белосавац“ Жагубица, Захтев канцеларије за пољопривреду ДОО Жагубица за субвенционисање из буџета за 2019 годину и план рада Туристичке организације Жагубица за 2019 годину.

 На седници је такође било речи и о Предлогу Решења о  именовању комисије за израду Елабората и предлога акта о мрежи јавних предшколских установа и Елабората и предлога акта о мрежи јавних основних школа за територију општине Жагубица, о захтевима грађана за финансијску помоћ и другим питањима.