Штампа

Одржана седница Штаба за ванредне ситуације општине Жагубица

Седма редовна седница Штаба за ванредне ситуације општине Жагубица, одржана је у понедељак, 22. априла. 

Чланови Штаба разматрали су и усвојили Оперативни план за спровођење оперативних мера за заштиту од пожара на отвореном простору и шумских пожара на подручју општине Жагубица за 2019. годину и разматрали процену угрожености од елементарних непогода  и других несрећа за територију општине Жагубица.  Седница Штаба за ванредне ситуације због повећане опасности од пожара на отвореном простору и у шумским комплексима одржана је по наредби Министарства унутрашњих послова сектора за ванрене ситуације ради предузимања превентивних мера заштите од пожара посебно на местима повећаног ризика.

На локалном нивоу одређени су представници који ће чинити  тим за обилазак подручја угрожених пожаром и спроводити контролу поштовања  одредби члана 50. Закона о заштити од пожара којим се забрањује спаљивање биљних остатака и стрних усева  на отвореном простору.

На седници Штаба за ВС општине Жагубица донета је и одлука да се на теренима укључе повереници цивилне заштите који ће указивати на законску одредбу забране, као и штетност спаљивања на отвореном простору.