Штампа

Нов инвентар у кабинету за математику у Oсновној школи у Жагубици

Основна школа „Моша Пијаде“ у Жагубици опремила је кабинет за математику, новим инвентаром, клупама и столицама, како би ђацима омогућила боље услове за рад, а и лепши боравак на часовима.

Уређење ове образовне установе је поред васпитно – образовног рада, свакако један од виших циљева школе у складу са новим стандардима.

Ученици ове школе, изражавајући задовољство, истакли су да је пун конфор најважнији, а да је обезбеђивање бољих услова за рад свакодневно и мотив више да се боље учи и ради.

На опремању ентеријера и наставних средстава радиће се и на даље ,како би ученици могли да се на најефикаснији начин развијају кроз школски програм и наставне активности које се у школи спроводе. У наведеним предстојећим активностима, сигурно је да неће изостати ни несебична подршка локалног руководства, које за један од основних приоритета има и улагање у образовање.