Штампа

Извештај са завршне конференције пројекта „Ватрогасци и управљање ванредним ситуацијама Рекаш - Жагубица“ РОРС 40 одржане 28.05.2019. године

У оквиру реализације пројекта „Ватрогасци и управљање ванредним ситуацијама Рекаш - Жагубица“ РОРС 40, у Жагубици је одржана завршна конференција на којој су учешће узели представници Министарства за европске интеграције, јавних институција, локалне самоуправе, представници прекограничне општине Рекаш из Румуније, представници Штаба за ванредне ситуације, представници локалних заједница из Бора, Крушевца  и Јагодине, представници медија и представници ватрогасне јединице из Жагубице и добровољног ватрогасног друштава из Крепољина.

Кроз пројекат „Ватрогасци и управљање ванрдним ситуацијама Рекаш Жагубица“остварени су резултати који  побољшавају и унапређују услове за деловање у ванредним ситуацијам у прекограничним општинама. И доприносе ефикаснијем деловању у случају заштите од пожара, што ће, како се очекује значајно допринети смањењу штета проузрокованих пожарима. Кроз пројекат су реализоване  активности којим су идентификовани проблеми у области ванредних ситуација  и  потенцијалних ризика, дефинисана је  стратегија реаговања и деловања у области ванредних ситуација, унапређена су  и побољшана знања грађана о значају заштите животне средине. Кроз пројекат су  набављена  ватрогасна и возило за чишћење и одржавање путева у зимским месецима  и ватрогасна опрема у циљу ефикаснијег и бржег деловања  у случају пожара.Током реализације пројекта основано је добровољно ватрогасно друштва у Крепољину.

Током завршне  конференције  присутним новинарима и представницима локалних заједница  обратио  се Предраг Ивковић, заменик председника општине Жагубица, који се захвалио свим актерима на реализацији пројектних активности и  истакао значај пројекта за прекограничне партнере, али и значај партнерства две прекограничне општине који је започет још крајем 2015. године  усаглашавањем идеја за пројекат и потреба локалних заједница у циљу ефикаснијег деловања  локалних самоуправа у Румунији и Србији, а настављен  припремом и реализацијом пројекта.

Резултате пројекта водећег партнера, општине Рекаш из Румуније представила је Розалиа Болдизар, менаџер пројекта која је изразила захвалност општини Жагубица за  подршку приликом реализације пројекта и значај самог пројекта за општину Рекаш.

У току досадашње реализације пројекта, уз незнатна одступања и оправданих кашњења, све планиране активности у Рекашу  успешно су  спроведене. Набављена је механизација у укупној вредности од око 800.000 еура, односно 2 камиона за гашење пожара, мултифункционална машина, пумпе за воду, агрегат, електрична сирена, уређај за надгледање  терена компресор и заштитна опрема за ватрогасце. Поред тога, како је напоменула Болдизар, спроведене су и активности на унапређењу и побољшању знања  грађана и ученика о значају заштите животне средине, и урађена је заједничка студија о деловању општина у случају ванредних ситуација.

Милена Пајић, одговорно лице на пројекту је истакла резултате пројекта у општини Жагубица, а које су се односиле на  унапређење информисаности грађана,ученика и  запослених у јавним установама о значају заштите животне средине и деловања у ванредним ситуацијама, набавку опреме и ватрогасних возила, заштитне опреме и постављање информационих табли.

О значају пројекта и очекиваним резултатима говорио је Радиша Симоновић, начелник Општинског штаба за ванредне ситуације и руководилац ватрогасне јединице у Жагубици.

Учешће у  раду завршне  конференције узела је  Василија Станић, сарадник за подршку Националном телу у спровођењу програма прекограничне сарадње  Румунија Србија  при Министарству за Европске интеграције Републике Србије, која је истакла значај пројеката   за развој локалних самоуправа у Републици Србији.

Иначе, пројекат  „Ватрогасци и управљање ванредним ситуацијама Рекаш – Жагубица“  реализован  је у оквиру програма Прекограничне сарадње Србија Румунија, који је финансиран од стране Европске уније, у оквиру инструмената за предприступну помоћ (ИПА ИИ) Реализације пројекта започета је у јуну 2017.године и трајала је  до краја  маја  2019.године. Укупан  буџет пројекта  је 1.414.018 еура  од чега Европска унија финансира  1.201.915,30 еура, а општине Рекаш и Жагубица, суфинансирају пројекат са 212.102.70 еура.