Штампа

Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Жагубица

На основу чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 95/2018 и 113/17 др. закон), Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Послови  урбанизма, просторног планирања, грађевинарства, стамбено-комуналних и послова  заштите животне средине.

Обавештење је објављено  у Дневном листу ,, Ало'' дана 15.01.2020.године.

Текст јавног конкурса преузети из дела ''Јавни позив-конкур''.