Одељење за опште, заједничке и скупштинске послове

РАДНО ВРЕМЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЈЕ ОД 7-15h
РАД СА СТРАНКАМА ОД 7-15h


Одељење за опште, заједничке и скупштинске послове
врши послове из области писарнице, матичне службе,
грађанских стања, бирачког списка, друштвене бриге
о деци, инвалидско-борачке заштите, радних
књижица и образовања.
Начелник Одељења _________________
Канцеларија бр. 10
Контакт ТЕЛЕФОН 012/ 7643-153 лок. 104

 


ПИСАРНИЦА


 

ОВЕРА

 

 ПОТВРДЕ ЗА ЛИЦА НА ПРИВРЕМЕНОМ РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ


 

 РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

 

МАТИЧНА СЛУЖБА


 

 ГРАЂАНСКА СТАЊА

 

БИРАЧКИ СПИСАК

 

 ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ

 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

 

 

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji