Одељење за финансије и буџет


-Служба трезора
-Служба буџета
-Служба локалне пореске администрације (ЛПА)

Начелник Одељења Влада Тодоровић
Канцеларија бр. 4
Контакт ТЕЛЕФОН: 012/7643-467

Служба локалне пореске администрације врши послове утврђивања и наплате локалних јавних прихода.
Служба утврђује и врши наплату:

 


 

Служба ЛПА:

• Пружа основну правну помоћ физичким и правним лицима у домену ЛПА
• Даје обавештења пореским обвезницима о стању пореских обавеза

Служба такође издаје опомене за неплаћени порез на имовину или комуналну таксу, као што доноси решења о приндуној наплати.

а) Пореза на имовину за правна и физичка лица

б) Комуналне таксе за истицање фирме (за предузетнике и правна лица)

ц) Накнаду за заштиту и унапређење животне средине


 

Служба трезора

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji