Штампа

Креће пријављивање за помоћ од 100 евра електронским путем

Министар Синиша Мали саопштио је да од среде 13. маја, креће пријављивање електронским путем за доделу државне помоћи од 100 евра.

Већ од 13. маја  можете да се пријавите за 100 евра које је држава одредила за све пунолетне грађане као помоћ пакета економских мера.

Приликом пријаве, обавезно је да оставите следеће податке: број личне карте, матични број, име банке у којој имате рачун или у којој желите да вам наменски рачун буде отворен.

Пријављивање можете извршити преко адресе  idp.trezor.gov.rs.

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 100 евра у динарској противредности имају сви пунолетни држављани Републике Србије, који на дан ступања на снагу Уредбе (24. април 2020. године) имају пребивалиште на територији Србије, са важећом личном картом.

Пензионери и примаоци социјалне помоћи ће аутоматски бити пријављени за новчану помоћ и она ће за њих почети 15. маја.

Под примаоцима пензија сматрају се и корисници привремене накнаде – инвалиди рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности. Остали пунолетни грађани Републике Србије, који имају активно пребивалиште на територији Републике Србије и важећу личну карту, могу да се пријаве путем портала Управе за трезор, или путем контакт – центра, чији ће број бити објављен непосредно пред почетак пријаве 15. маја.

Уколико држављанин нема текући рачун, потребно је да се при подношењу пријаве изјасни у којој банци жели да му се отвори једнократни наменски рачун. Након тога, рачун ће аутоматски бити отворен, без икаквих трошкова. Средства са наменског рачуна се подижу у готовини. Након што средства буду подигнута, наменски рачун, који је отворен само у ту сврху, ће бити угашен. Не постоји могућност да се једнократна помоћ уплати на рачун другог лица. Држављани који су тек напунили 18 година и немају личну карту морају да изваде тај документ како би могли да се пријаве. Примаоци привремене новчане надокнаде услед незапослености потребно је да се пријаве преко портала управе за трезор или телефонским путем, као и држављани који имају преко 65 година а нису пензионери.

Исплата за примаоце пензија и примаоце новчане социјалне помоћи ће почети 15. маја 2020. године. Уколико прималац пензија или прималац новчане социјалне помоћи нема текући рачун, биће му у ову сврху отворен једнократни наменски рачун у Банци Поштанска штедионица, који ће бити угашен након што држављанин подигне новац.

Исплата за све друге пунолетне грађане Републике Србије, који су се претходно пријавили преко портала Управе за трезор или путем контакт – центра, почеће најкасније 01. јуна 2020. године.