Штампа

Истекао рок за уплату пореза на имовину за други квартал 2020.

Порез на имовину плаћа се квартално, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, тако да рокови  истичу углавном 15. у месецу:

фебруару, мају, августу и новембру. Рок за уплату пореза за други квартал 2020. године је истекао, подсећају из Службе за локалну пореску администрацију општине Жагубица.

За сваки дан кашњења уплате пореза на имовину обвезник плаћа затезну камату, а за избегавање плаћања тог пореза предвиђена је казна од 5.000 динара.