Штампа

Бољи приступ правима за 3.500 грађана уз подршку Владе Швајцарске

Саветодавне службе у 13 локалних самоуправа пружиле су правну подршку за више од 3.500 грађана, међу којима су најзаступљеније вишеструко рањиве категорије жена, припадници ромске националне мањине, стара лица, дуготрајно незапослени и особе са инвалидитетом, истакнуто је на догађају који је програм Сwисс ПРО организовао 8. јула 2021. године у Нишу.

„Основни циљ јавне управе, сваке општинске, градске или националне институције, јесте унапређење квалитета живота грађана, а нарочито оних најрањивијих. За успех било које активности у јавној управи потребни су посвећени професионалци, који су кроз рад у саветодавној служби уз бољи приступ правима за грађане успоставили основу за системски и свима доступан механизам бесплатне правне подршке”, истакао је Саша Могић, помоћник министарке државне управе и локалне самоуправе и најавио скоро усвајање Програма реформе система локалне самоуправе.

Уз подршку Владе Швајцарске кроз програма Сwисс ПРО у оквиру јавног позива под слоганом „Лакши приступ вашим правима” додељена је подршка у укупној вредноси од скоро 200.000 евра за пројекте успоставлајња и рада саветодавне службе у Бабушници, Белој Паланци, Ћуприји, Чајетини, Книћу, Крупњу, Малом Црнићу, Медвеђи, Рачи, Свилајнцу, Сјеници, Сурдулици и Жагубици.

Пројекти су спроведени у периоду од јуна 2019. до априла 2021. године кроз пружање правне подршке у виду помоћи у попуњавању формулара, писању поднесака, пружању правних савета и општих правних информација и укључивали су ангажовање дипломираних правника, набавку неопхoдне опреме за рад Саветодавне служе у згради општине, као и теренски рад.

„У току реализације пројеката је усвојен и Закон о бесплатној правној помоћи, тако да су ови пројекти послужили и као добра припрема за поступање по новом закону. Од 13 пројеката чак у осам локалних самоуправа ће се наставити ангажман правника, чиме ће се обезбедити одрживост интервенције и насатавити да се пружа ова врста услуге“, истакла је Ана Недељковић Беља, национална менаџерка програма Сwисс ПРО.

„Од укупно 3.517 корисника услуга саветодавне службе више од 1.500 су биле жене, скоро 900 Рома, такође скоро 900 старих лица, мало мање од 800 незапослених и 270 особа са инвалидитетом. Најчешће је подршка била пружена у области социјалне заштите, затим у области општинске и комуналне службе, као и породичног и наследног права“, истакла је Ивановић.