Штампа

Округли сто на тему успостављања ефикасног система вођења евиденције о јавној својини

Округли сто на тему успостављања ефикасног система вођења евиденције о јавној својини

У оквиру пројекта ,,Ефикасно управљање јавном својином за успешније локалне самоуправе“ организован је округли сто на тему успостављања ефикасног система вођења евиденције о јавној својини. Учесници су чланови руководства, били запослени у надлежним одељењима Градске управе Града Пожаревца, као и одређен број запослених у општинским управама општина партнера на Пројекту. Дискутовано је пре свега о томе шта сам пројекат предвиђа од корака који ће допринети бољем систему управљања јавном својином, а затим о томе које су то најчешће препреке у пракси, са којима се запослени суочавају. Како је законска обавеза јединица локалне самоуправе да воде јединствену базу непокретности у јавној својини, као и да исту редовно ажурирају и достављају ажуриране податке Републичкој дирекцији за имовину РС, изнете су нове чињенице које се односе на миграцију самих података и то новине које се односе на масовну миграцију података.