Штампа

XVIII Научни Скуп о ловству и ловном туризму

8Ловачко Удружење “Јован Шербановић” Жагубица у сардњи са Факултетом за примењену екологију “Футура” из Београда и локалном самоуправом општине Жагубица, организовало је протеклог викенда Научни скуп о ловству и ловном туризму, са освртом на ловство и одрживи развој кроз призму економског, еколошког и етичког конфликта. Скуп је по први пут, на једном месту, окупио љубитеље лова из земље али и ловце из иностранства, екологе и ловне раднике.

Драган Шормаз, председник Ловачке организације Србије, поред свечаног обраћања, у интервијју је такође исказао своје виђење о самом догађају, истакавши да је скупове овакве врсте у великој мери одувек подржавао и Ловачки Савез Србије и да су исти веома значајни за све људе који имају било какве додире са овом облашћу.

Научни скуп садржао је разне теме почев од људских права и еколоске политике, преко климатских промена на ловну дивљач, штета у ловству, одговорности и правног аспекта, природних и антропогених фактора угрожавања дивљачи, основних морфометријских параметра парогова срндаћа на подручју Хомоља, штета од вука на псима гоничима у брдско - планинским подручјима , па све до научног аспекта примене технологија у циљу унапређења планирања газдовања ловиштима у Србији, вредновању простора при планирању газдовања ситном дивљачи као и ловних и економских ресурса.

XVIII Научни скуп о ловству и ловном туризму, присуством је увеличао и Предраг Ивковић, заменик председника општине Жагубица.

{videobox}https://www.youtube.com/watch?v=OwoB_f7AGhM{/videobox}