• 012 / 7643 153
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 07 - 15

Poslovnik OIK 1

SPISAK OVLASCENIH SLUZBENIH LICA 1

Обука будућих возача у Првој помоћи

prva-pomoc-prirucnik-za-vozace

       Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима обука из прве помоћи је обавезан и посебан део обуке будућих возача. Ово питање регулисано је чланом 241 и 242 Закона где стоји да Обуку из прве помоћи за возаче могу спроводити организације Црвеног крста у Србији на начин како је утврђено Правилницима које је донело Министарство здравља, и то: Привилник о ближим условима које морају да испуњава Црвени крст Србије за обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита (Сл. гласник број 5/2011) и Правилник о ближим условима које мора да испуњава предавач-испитивач из прве помоћи (Сл. гласник број 33/2011.).


Чланом 10. Закона о Црвеном крсту Србије предвиђено је да Црвени крст може пружати између осталог и услуге организовања и спровођења обуке из прве помоћи за кандидате за вазаче, спровођења испита, вођења евиденције и издавања уверења о положеном испиту из прве помоћи.
Обуку из прве помоћи за возаче спроводе организације Црвеног крста које су добиле одговарајуће одобрење (дозволу) Министарства здравља, па је тако и Црвени крст Жагубица добио дозволу Решењем Министарства здравља Републике Србије, Сектора за инспекцијске послове, Одељења здравствене инспекције број 022-04-00006/2013-09 од 07.02.2013. године.


Након добијања дозволе од Министарства здравља Црвени крст Жагубица предузео је активности на организовању обуке за кандидате за возаче и прво предавање биће организовано 23. и 24. априла 2013. године.
Обука кандидата за возаче траје 8 школских часова. Обуку изводи предавач са важећом лиценцом Министарства здравља за предавача прве помоћи. Држање обуке подразумева добро познавање материје која се предаје, али и начине подучавања. Поред конпетенција које се тичу познавања прве помоћи, предавачи прве помоћи Црвеног крста су оспособљени да изводе наставу према савременој методологији.


Испит из прве помоћи организује се одвојено од обуке и састоји се из два дела: теоријског и практичног.
Теоријски део се састоји из теста који се полаже писмено. Полагање теста траје један школски час (45 минута). Тест садржи 20 питања на која се одговара заокруживањем одговора или допуњавањем (углавном бројева). Постоје три комбинације теста.


Практични део испита се полаже након положеног теста и спроводи се одмах након што комисија прегледа резултате теста. Практични део испита полаже се пред трочланом комисијом коју чине предавачи-испитивачи са лиценцом Министарства здравља и једно лице из Црвеног крста које је задужено за организовање испита и вођење евиденције о испиту. Постоји листа од 15 испитних питања за практични део и сваки кандидат извлачи једно питање и демонстрира пред комисијом тражену вештину.


Црвени крст Жагубице морао је да испуни строге услове прописане Правилницима Министарства здравља, како за предаваче, тако и за саму организацију као правно лице а који су повлачили велике трошкове, и из тих разлога Црвени крст нема изворе средстава из којих може да покрије објективно постојеће трошкове обуке и испита за возаче.
Трошкови обуке и испита износе 8.520,00 динара и висину тих трошкова одобрила је Влада Републике Србије и они су јединствени на целој територији Србије. У саму цену трошкова урачунато је 8 часова предавања, испит из прве помоћи и наставни материјал који се састоји од приручника за возаче, наставног видео материјала (ДВД) и збирке тест питања.
Сви заинтересовани за полагање Прве помоћи за возаче могу се обратити Црвеном крсту Жагубица.

{videobox}http://www.youtube.com/watch?v=zqZVbOM3NnM{/videobox}

 

 


img 663

social housing125 x 125

EP 350 200 LAT

Котлови лого

© 2022 Општина Жагубица
design by XB