• 012 / 7643 153
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 07 - 15

Poslovnik OIK 1

SPISAK OVLASCENIH SLUZBENIH LICA 1

Потребна документација:
• Захтев,
• Доказ о пребивалишту (фотокопија ЛК или доказ о пребивалишту који издаје МУП)
• Извод из матичне књиге рођених,
• Правоснажна пресуда о разводу брака
• Уверење о држављанству,
• Извод из МКР за малолетну децу (ако лице има децу)
• Уверење да се против лица које тражи промену не води кривични поступак за дела која се гоне по службеној дужности (Општински суд)
• Уверење да се против лица које тражи промену не води кривични поступак за дела која се гоне по службеној дужности (Окружни суд)
• Уверење локалне пореске администрације о измиреним обавезама
- Републичка административна такса у износу од 500 динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број 35-118.
- Општинска административна такса у износу од 250 динара на жиро рачун бр: 840-742251843-73, модел 97, позив на број 35-118.
-
Захтеви се подносе у Општинском услужном центру
Контакт ТЕЛЕФОН 012 643-172Потребна документација:
• Захтев,
• Извод из матичне књиге рођених,
• Уверење о држављанству,
• Фотокопија личне карте,

- Ослобођено плаћања таксе
Захтеви се подносе у Општинском услужном центру
Контакт ТЕЛЕФОН 012 643-172


Potrebna dokumentacija:
•    Lična karta, 
•    Izvod iz matične knjige rođenih, 
•    Uverenje o državljanstvu, 
•    Neki od dokaza u kojima se navode podaci koji su potrebni, 
•    Administrativna taksa.
 
-    Republička administrativna taksa u iznosu od 500 dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 35-118.
-    Opštinska administrativna taksa u iznosu od 300 dinara na žiro račun br: 840-742251843-73, model 97, poziv na broj 35-118.
-    
Zahtevi se podnose u Opštinskom uslužnom centru
Kontakt TELEFON 012 643-172

Потребна документација:
• Захтев,
• Извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих (у коју је грешка унета),
• Фотокопија личне карте,
• Уверење о држављанству,

- Ослобођено плаћања таксе
Захтеви се подносе у Општинском услужном центру
Контакт ТЕЛЕФОН 012 643-172


Potrebna dokumentacija:
•    Zahtev
•    Potvrda o smrti od zdravstvene organizacije, 
•    Potvrda od nadležne matične službe da činjenica smrti nije upisana u zakonskom roku, 
•    Izvod iz MKR, 
•    Fotokopija lične karte, 
•    Administrativna taksa.
 
-    Republička administrativna taksa u iznosu od 500 dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 35-118.
-    Opštinska administrativna taksa u iznosu od 300 dinara na žiro račun br: 840-742251843-73, model 97, poziv na broj 35-118.
 
Zahtevi se podnose u Opštinskom uslužnom centru
Kontakt TELEFON 012 643-172

img 663

social housing125 x 125

EP 350 200 LAT

Котлови лого

© 2022 Општина Жагубица
design by XB