• 012 / 7643 153
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 07 - 15

Потребна документација:
• Захтев,
• Доказ о пребивалишту (фотокопија ЛК или доказ о пребивалишту који издаје МУП)
• Извод из матичне књиге рођених,
• Правоснажна пресуда о разводу брака
• Уверење о држављанству,
• Извод из МКР за малолетну децу (ако лице има децу)
• Уверење да се против лица које тражи промену не води кривични поступак за дела која се гоне по службеној дужности (Општински суд)
• Уверење да се против лица које тражи промену не води кривични поступак за дела која се гоне по службеној дужности (Окружни суд)
• Уверење локалне пореске администрације о измиреним обавезама
- Републичка административна такса у износу од 500 динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број 35-118.
- Општинска административна такса у износу од 250 динара на жиро рачун бр: 840-742251843-73, модел 97, позив на број 35-118.
-
Захтеви се подносе у Општинском услужном центру
Контакт ТЕЛЕФОН 012 643-172


© 2022 Општина Жагубица
design by XB