• 012 / 7643 153
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 07 - 15

Просветни инспектор у складу са Законом врши контролу поступања установе у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, осим контроле која се односи на стручно-педагошку проверу рада установе, врши преглед установе у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављање делатности и за проширење делатности, предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, васпитача или стручног сарадника и директора, контролише поступак уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно Закону, контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита, врши преглед прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа. Налаже отклањање неправилности и недостатака у одређеном року, наређује извршавање прописане мере која није извршена, забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне Закону, подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка.

За излазак на лице места просветног инспектора, не плаћа се такса. Потребно је проблем пријавити просветном инспектору писмено.
Детаљне информације се могу добити у канцеларији бр.6
Контакт ТЕЛЕФОН 012/ 7643-153 лок. 114.


© 2022 Општина Жагубица
design by XB