Штампа

Одржана 138. седница Општинског већа

Седница Општинског већа општине Жагубица, 138 по реду, одржана је у понедељак 22. априла.

Већници су на заседању разматрали :

-Захтев ЈП за планирање и управљање пројектима на сагласност,

-Решење о одређивању линија АРИВА ЛИТАС ДОО Пожеравац за регистрацију    редова вожње,

-Решење о давању ссгласности на Процену угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију општине Жагубица,

-Решење о давању претходне сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја,

-Захтев компаније FCC ЕCO д.о.о.за повећање цена комуналних услуга,

-Захтев ПУ „ Полетарац“ Жагубица за сагласност и утврђивање броја деце у васпитним групама,

-Захтев ДВД Млава за давање на коришћење ватрогасне опреме и возила као и бројна друга питања од значаја за грађане општине Жагубица.

Седницом је председавао Предраг Ивковић, заменик председника општине Жагубица.