Штампа

Донета Одлука о новом одлагању отплате кредита

Народна банка Србије донела је одлуку о новом одлагању отплате кредита за два месеца.

Застој у отплати кредита још једна је мера која ће помоћи привреди и грађанима да преброде период изазван епидемијом коронавируса, а односи се на кредите и кредитне производе као што су дозвољени минуси и кредитне картице.

Грађани који желе застој у отплати не морају да се јаве банци. Они који желе да наставе редовно да плаћају обавезе, од 1. августа могу да контактирају банку телефоном, поштом или на други начин који предвиди банка.

Након два месеца, они који су изабрали застој у отплати имају три опције. Прва опција је да се редовна камата линеарно распореди на остатак дуга, а да се временски период кредита продужи за 60 дана. Друга опција је да грађани плате само камату, а да се за 60 дана продуже кредит и  трећа опција је да плате све одједном.