Штампа

Oдржана 40. седница Општинског већа

-Предлог Одлуке о оглашавању јавног конкурса за попуњавање положаја-радног места начелника Општинске управе општине Жагубица;

-Нацрт Закључка о усвајању извештаја о пословању ЈКП Белосавац Жагубица за 2020;

-Предлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Жагубица;

-Захтев ЈП за планирање и управљање пројектима за давање сагласности за потписивање појединачних уговира за вршење услуга за потребе општине Жагубица за 2021. годину;

Само су неке од разматраних тачака Дневног реда четрдесете седнице Општинског већа општине Жагубица, одржане у четвртак, 19. августа, којом је председавао и за РТВ Хомоље размотрио најважније закључке, Предраг Ивковић, заменик председника општине Жагубица.

Неке од усвојених тачака Дневног реда са ове седнице већа, биће разматране на наредној седници Скупштине општине Жагубица.