Штампа

Расписан јaвни кункурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Жагубица (положај у I групи) радно место у Општинској управи општине Жагубица

На основу чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 95/2018 и 113/17 др.закон), Општинско веће општине Жагубица оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА  НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, ПОЛОЖАЈ У  I ГУПИ,  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

 Обавештење је објављено  у дневном листу ,,Ало'' дана  23.08.2021.године