Штампа

Реализацији инфраструктурних пројеката у жагубичкој општини тече по плану

Пројекти везани за инфраструктуру у општини Жагубица, реализују се по плану.

Топло време првих дана октобра иде на руку извођачима посла па се и ради пуним  капацитетом. У исто се, обиласком терена, уверио и Предраг Ивковић, заменик председника општине Жагубица.   

Развој инфраструктуре, свакако јесте и један од приоритетних циљева локалног руковоства жагубичке општине, а истицање вишеструког значаја првенствено за грађане, а потом и за читаву територију,  још један је од мотива да се и на даље ради боље и квалитетније.  Томе у великој мери доприноси добра комуникација и сарадња општине Жагубица са ресорним институцијама, у овом случају са Министарством привреде, које је пројекат и одобрило.