Штампа

Зимска служба спремна за нову сезону

Јавно комуналном предузећу „Белосавац“ Жагубица,  је и ове године поверено одржавање локалних путева и улица на жагубичкој територији, а зимска служба спремно дочекује предстојећу зиму и нову сезону.

Механизација је спремна, а залихе за посипање обезбеђене.  За сада, како кажу, имају довољне количине материјала за посипање и одржавање локалних путева и улица.  Количине ризле су око 400 тона.  За сада, бар за прве озбиљније снежне падавине, биће довољне, а свакако ће се на даље набављати онолико колико буде било потребно.  

Како је навео Миланче Здравковић, руководилац на одржавању, задатак Зимске службе и овога пута, биће да одговорно путеве и улице на локалу, одржава проходним и да омогући несметано одвијање саобраћаја, тако да се надају да грађани неће имати озбиљнијих проблема, јер ће се ситуација сходно условима, пратити редовно и дате околности  решавати правовремено.