Штампа

ЈП за планирање и управљање пројектима општине Жагубица спроводи и реализује бројне активности

Ради унапређења животног стандарда грађана стручна служба ЈП за планирање и управљање пројектима жагубичке општине, планове ће свакако спроводити ефикасније и даће максималан допринос на изради Пројектне документације за нове планиране послове.

О свему што је тренутно актуелно и плановима за наредни период говорио је директор Ненад Милосављевић: