Штампа

Унапређење пружања социјалних услуга на територији општине Жагубица - Swiss PRO

Услуге „Помоћи у кући“, у циљу задовољавања свакодневних основних животних потреба на територији општине Жагубица обезбеђују се угавном старијим суграђанима и оним тешко покрeтним који имају приоритет.  

Асоцијација за развој општине Жагубица већ 15 година ради на унапређењу социјалних услуга, а седам година је лиценцирани пружалац услуга „Помоћ у кући“, која се на територији општине Жагубица обавља у три насеља.

Услуга се на територији општине како је навео заменик председник општине Жагубица Предраг Ивковић , пружа од марта месеца, а завршетак пројекта је у децембру. Како је истакао на територији општине је доста старачких домаћинстава и особа које не могу да брину о себи, па се за помоћ обраћају надлежним органима и Општинској управи, која уз подршку Владе Швајцарске и Владе Србије, кроз пројекат Унапређење пружања социјалних услуга на територији општине Жагубица - Swiss PRO, све поменуто и реализује.

Проширену Услугу „Помоћ у кући општина Жагубица спроводи у партнерству са Центром за социјални рад, са циљем унапређења стандардних услуга социјалне заштите на локалном нивоу, социјалне укључености и самосталнијег живота грађанки и грађана рањивих друштвених група.