Штампа

Подршка социјалној инклузији за сигурнију будућност - Инфо дан у Крепољину

У оквиру реализације Пројекта “Подршка социјалној инклузији за сигурнију будућност" који финансира ЕU, општина Жагубица расписала је Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи, па је у циљу боље информисаности грађанки и грађана, у Крепољину, одржан Јавни скуп на коме су презентовани детаљи Пројекта као и услови и начин пријаве.  

Предраг Ивковић, заменик прдседника општине Жагубица, поздравио је присутне и позвао заинтересоване да конкуришу на Јавни позив, јер је локално руководство спремно да помогне свима који задовољавају услове и имају потребну документацију.  О самим активностима говорила је и Милена Пајић, менаџерка Пројекта:

“Општина Жагубица спроводи пројекат „Подршка социјалној инклузији за сигурнију будућност“ у партнерству са Удружењем „Инвалиди Хомоља“ и Центром за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица. Пројекат финансира Европска унија у оквиру програма Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији. Циљ пројекта је да обезбеди стамбена подршка за 15 породица на одржив и одговоран начин, кроз изградњу 10 и реконструкцију 5 породичних кућа у приватном власништву. Пројекат ће директно подржати породице из  рањивих друштвених група и то: породице особа са инвалидитетом, ромске породице и једну социјално угрожену породицу са територије општине Жагубица. Уз стамбена решења обавезне су и пратеће мере активне инклузије за чланове изабраних породица које подразумевају подршку у области образовања, унапређење запошљивости, самозапошљавање и олакшан приступ различитим услугама социјалне и здравствене заштите. Пројекат ће се реализовати у периоду од 01.07.2021. до 31.10.2022. године. Сва неопходна документација може се преузети на сајту општине Жагубицa, а заинтересовани грађани и грађанке могу добити сву неопходну подршку при попуњавању пријавних формулара и прибављања неопходне документације у Општинској управи општине Жагубица у Канцеларији за бесплатну правну помоћ и саветодавну подршку (канцеларија број 18).”

У оквиру позива биће одржан још један Инфо дан, и то у Жагубици у сали Пчеларске задруге, 18. октобра, у понедељак, са почетком у 11 сати.