Штампа

Одржана XIV Седница Скуштине општине Жагубица

Последње Скупштинско заседање у 2021. години, одржано је у четвртак, 16. децембра. Седници је присуствовало 22. од укупно 25. одборника, а на Дневном реду било је 13 тема, које је потпуније образложила председник Скупштине општине Жагубица.

И грађанкама и грађанима честитала Нову годину и Божићне празнике. 

Дневни ред:  

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за

2021.годину;

2. Предлог Одлуке о буџету општине Жагубица за 2022.годину;

3. Предлог Кадровског плана општинске управе општине Жагубица за 2022.годину;

4. Предлог Одлуке о покретању поступка за утврђивање јавног интереса;

5. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Белосавац“ Жагубица;

6. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП за планирање и

управљање пројектима општине Жагубица за 2022.годину;

7. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Уговора о вршењу услуга Јавног

предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за 2022.годину;

8. Предлог Решења о усвајању Посебног Програма коришћења субвенција из буџета

општине Жагубица за 2022.годину;

9. Предлог Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока

смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде смрти;

10. Предлог Решења о разрешењу општинског правобраниоца општине Жагубица на лични

захтев;

Квалитетан допринос донетих одлука и на последњој седници СО у овој години, а и добра комуникација одборника и извршне власти током целе године представља мерило ефективног рада свих релевантних чинилаца током године, а у интересу бољег живота свих грађана општине, оценио је на крају сенице и председник општине Жагубица Сафет Павловић, честитајући свима предстојеће празнике.