Штампа

И ове године знатна финансијаска средства за бесплатне ужбенике

И ове године Влада Републике Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбеђују знатна финансијска средства за набавку беплатних уџбеника за ученике основног образовања и васпитања. 

Бесплатни ученички комплет ђацима који имају право коришћења, представљаће свакако велико олакшање за родитеље и старатеље у финасијском смислу и за наредну школску 2022-2023 годину. 

На ову тему говорио је Горан Милинковић, директор Основне сколе „Јован Шербановић“ Крепољин.