• 012 / 7643 153
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 07 - 15

Локална пореска администрација

За утврђивање висине накнаде за заштиту и унапређење животне средине странка подноси:

• Пријаву
• Решење о регистрацији,
• Потврду о додељеном ПИБ-у,
• Картон депонованог потписа.

Уплатни рачун:

840-714562843-56 – Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине


Служба издаје следећа уверења:

а) Уверење да се клијент задужује порезом
б) Уверење да се клијент не задужује порезом
ц) Уверење да су измирене пореске обавезе
д) Уверење о висини дугованог пореза

За сва наведена уверења клијент подноси типски захтев.

Општинска админситративна такса за уверења је 100 дин.; текући рачун 840-742251843-73, позив на број 35-118.
Републичка административна такса за уверења је 200 дин.; текући рачун 840-742221843-57 позив на број 35-118.
Општинска административна такса на жалбу за донето решење је 150 дин, текући рачун 840-742251843-73, позив на број 35-118.
Републичка административна такса на жалбу за донето решење је 300 дин, текући рачун 840-742221843-57, позив на број 35-118.


Детаљне информације се могу добити у канцеларији бр. 19-20
Контакт ТЕЛЕФОН 012/643-177. 

За утврђивање висине локалне комуналне таксе странка подноси:
• Пријаву
• Решење о регистрацији,
• Потврду о додељеном ПИБ-у,
• Картон депонованог потписа.

Уплатни рачун:

840-716111843-35 – Комунална такса за истицање фирме


Порез на имовину физичких лица утврђује се на основу тржишне вредности непокретности применом основних и корективних елемената.

Основни елементи су:
• корисна површина
• просечна тржишна цена квадратног метра на територији општине Жагубица

Корективни елементи су:
• локација непокретности
• квалитет непокретности 
• Висина тржишне цене непокретности умањује се за амортизацију по стопи од 1% за сваку годину, а највише до 40%.

За пријаву имовине Служба користи стандардзоване обрасце који се могу добити у Служби локалне пореске админситрације канцеларија бр. 19-20

- ППИ -1 образац за правна и
- ППИ -2 за физичка лица

Уплатни рачуни:

840-713121843-57 – Порез на имовину физичких лица
840-713122843-64 – Порез на имовину правних лица

Loading...
 


© 2022 Општина Жагубица
design by XB