• 012 / 7643 153
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 07 - 15

Право на родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете. Уместо мајке, под одређеним условима, ово право остварује и отац. Родитељски додатак се исплаћује за прво дете једнократно, а за друго, треће и четврто дете исплаћује се у 24 једнаке месечне рате.
Потребна документација:
• Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке (образац се добија бесплатно у писарници, а подноси се најкасније до навршених три месеца живота детета),
• Извод из матичне књиге рођених за сву своју децу (изводи не могу бити старији од шест месеци),
• Уверење о држављанству Републике Србије за себе (уверење не може бити старије од 6 месеци), фотокопија личне карте,
• Фотокопија здравствене књижице,
• Фотокопија своје личне карте и личне карте брачног друга
• Уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање и да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења,
• Две фотокопије картице текућег рачуна или прве стране штедне књижице код Поштанске штедионице или финансијских организација овлашћених за исплату родитељског додатка (документи гласе на подносиоца захтева лично)

Када је отац подносилац захтева:

Потребна документација:
• Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца (образац се добија бесплатно у писарници, а подноси се најкасније до навршених три месеца живота детета),
• Доказ да је мајка умрла (извод из матичне књиге умрлих) или напустила дете (уверење органа старатељства) или теже болесна (потврда надлежне здравствене установе) или лишена пословне способности (судско решење) или на издржавању казне затвора (потврда казнено поправне установе о почетку и завршетку казне),
• Извод из матичне књиге рођених за сву своју децу као и децу мајке детета за које се подноси захтев (изводи не могу бити старији од шест месеци),
• Фотокопија личне карте за себе и мајку детета,
• Фотокопија здравствене књижице за себе и мајку детета,
• Уверење о држављанству
• Уверење надлежног органа старатељства да отац непосредно брине о детету за које је поднео захтев,
• Уверење да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање и да отац није лишен родитељског права у односу на децу претходног реда рођења,
• Две фотокопије картице текућег рачуна или прве стране штедне књижице код Поштанске штедионице или финансијских организација овлашћених за исплату родитељског додатка (документи гласе на подносиоца захтева лично)
о Ослобођено плаћања таксе

Детаљне информација се могу добити у Општинском услужном центру.
Контакт ТЕЛЕФОН 012/ 643-172


© 2022 Општина Жагубица
design by XB