• 012 / 7643 153
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 07 - 15

Право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета остварује један од родитеља, усвојилац, хранитељ, или старатељ (са пуним или половином радног времена) за дете млађе од 5 година коме је неопходна посебна нега због тешког степена психофизичке ометености.
Потребна документација:
• Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета (образац се добија бесплатно у писарници),
• Акт о разврставању детета (мишљење комисије о степену психофизичке ометености детета),
• Извештај о привременој спречености за рад ради посебне неге детета (дознака лекара педијатра),
• Здравствена књижица мајке, односно подносиоца захтева (фотокопија),
• Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици,
• Решење послодавца о праву на одсуство са рада ради посебне неге детета,
• Потврда послодавца о дужини радног стажа непрекидно и непосредно пре остваривања права на породиљско одсуство,
• Решење надлежног општинског органа о привременом затварању радње, односно о привременом оверавању обављања те делатности другом лицу (прилаже подносилац захтева који самостално обавља делатност),
• Уверење пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за месец који претходи месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године, у року од три месеца о коначној основици (прилаже подносилац захтева који самостално обавља делатност),
• Лична изјава да у време трајања одсуста корисник права неће обављати исту, или другу делатност (прилаже подносилац захтева који самостално обавља делатност)

- Ослобођено плаћања таксе

Детаљне информација се могу добити у Општинском услужном центру.
Контакт ТЕЛЕФОН 012/ 643-172


© 2022 Општина Жагубица
design by XB